Jump to navigation


Objednání - tělovýchovně-lékařské prohlídky Jílkova

 • Preventivní tělovýchovně-lékařské prohlídky pro studenty škol se zaměřením na tělesnou výchovu a sport i pro uchazeče o studium na těchto školách.
 • Preventivní vyšetření sportovců, členů sportovních klubů i individuálních zájemců o posouzení vlivu sportovní činnosti na zdravotní stav.
 • Vyšetření pro zaměstnance pracující v riziku fyzické zátěže.
 • Konzultace otázek týkajících se sportovní přípravy, výkonnosti ve vztahu ke zdraví - poradna  pro sportovce

Prohlídky provádějí:

 • MUDr. Marek Plutinský
 • MUDr. Michaela Heroutová

K prohlídce:

 • si prosím vezměte s sebou sportovní obuv a oděv (dámy sportovní podprsenku!); po vyšetření je možno se osprchovat, pro tento případ si vezměte ručník.
 • Zátěžové vyšetření bicyklovým ergometrem je možno provést jen osobám vyšším než 150cm.

V případě vyšetření za účelem potvrzení o zdravotní způsobilosti je nutné doložení výpisu ze zdravotní dokumentace.


Prohlídky v zájmu klienta jsou hrazeny klientem. Součástí vyšetření je spirometrie a zátěžový test.


Na preventivní prohlídky přispívají v různé výši a za různých podmínek zdravotní pojišťovny v rozsahu O - VZP (111) až 1500,- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205).


Tělovýchovně-lékařská prohlídka (včetně zátěžového testu) ze zdravotní indikace je hrazena zdravotní pojišťovnou (smlouva se všemi zdrav. pojišťovnami). Nutná žádanka lékaře.


Ceník: (platný od 1.2.2017)

 • základní vyšetření - TVL prohlídka bez zátěžového testu, pouze klidové EKG....300,-
 • preventivní prohlídka se zátěžovým testem a spirometrickým vyšetřením....1000,-
 • antropometrické vyšetření....100,-
 • spirometrické vyšetření....200,-
 • poradna pro sportovce (konzultace)....200,-

Vyšetření se provádí na pracovišti Jílkova.


Legenda
 • Volno
 • 5 a více volných
 • Méně než 5 vol.
 • Obsazeno
 • Nedostupný