Jump to navigation


Objednání - tělovýchovné lékařství - detašované pracoviště

Fyziologické testy a tělovýchovně-lékařské prolídky

- MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.
- Preventivní prohlídky sportovců a studentů.
- Ergometrie.
- Možnost objednání v tomto rezervačním systému (pravidelně středy) – zde dole.
- Spiroergometrie na bicyklovém ergometru, na běhacím pásu.
- Objednání spiroergometrie nebo objednání ze strany klubů je možné na telefonu 603707138 nebo na emailu: hora.snezka@gmail.com, itomaskova@email.cz
- Vyšetření se provádí na detašovaném pracovišti.


Fyziologické testy sportovců

- Spiroergometrie na bicyklovém ergometru, na běhacím pásu.
- Mgr. Vladimír Pospíchal, Ph.D. (tel.: 732900606 i sms nebo email: v.pospichal@email.cz).
- Objednání pouze po domluvě.
- Vyšetření se provádí na detašovaném pracovišti.


Tělovýchovně-lékařské prohlídky

a) pro potvrzení zdravotní způsobilosti uchazečů o studium a studentů vysokých škol se zaměřením na tělesnou výchovu a sport,
b) pro potvrzení zdravotní způsobilosti vykonávat sport nebo jiná cvičení.


Sebou si vezměte sportovní oděv a obuv. Po vyšetření je možno se vysprchovat, pro tento případ si vezměte ručník.


Prohlídky provádí:
- prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (tel.: 549498662 nebo 549496200)
Prohlídky se objednávají pouze v tomto rezervačním systému – zde dole.


Upozornění:
Jde pouze o rezervaci výše uvedených prohlídek. Ostatní výkony ambulance je nutno domluvit telefonicky.
http://lhrazdira.eu/telovychovnelekarstvi/kontakt/

Vyšetření se provádí na detašovaném pracovišti.


Legenda
  • Volno
  • 5 a více volných
  • Méně než 5 vol.
  • Obsazeno
  • Nedostupný