Jump to navigation

Kurzy

NZZ je ministerstvem zdravotnictví akreditovaným pracovištěm 2. typu pro postgraduální vzdělávání v tělovýchovném lékařství.

Dále uskutečňuje školící akce v muskuloskeletálním ultrazvuku - bližší informace pro zájemce na žádost zaslanou e-mailem na adresu lhrazdira@volny.cz.

Spolupracuje na vzdělávacích kurzech.