Jump to navigation

Přednášky

Zahraniční přednášky-zvané

 • HRAZDIRA L.: Možnosti ultrazvukového vyšetření chorob pohybového ústrojí. Bojnice 1993
 • HRAZDIRA L.: Ultrazvukové vyšetření-přehled možností vyšetřování pohybového aparátu. Sonografia muskuloskeletálneho systému-Piešťany 1996
 • HRAZDIRA L.: Ultrazvukové vyšetření ramena. Sonografia muskuloskeletálneho systému-Piešťany 1996
 • HRAZDIRA L.: Ultrazvukové vyšetření hlezna v nucených polohách. Sonografia muskuloskeletálneho systemu-Piešťany 1996
 • HRAZDIRA L.: Intérét pratique de l´échographie articulaire et musculaire en gymnastique Federation francaise de gymnastique colloque medical federal. Paris 2000
 • HRAZDIRA L.: Utrazvuk pohybového aparátu sportovce - Slovenský národný kurz telovýchovného lekárstva 2000 EOV, Národný kongres TVL, tématický kurz SPAM "Sůčasné trendy v TVL",Dunajská streda 19.-21.10.2000 Sb. abstr. s.14 (předsednictví)
 • POPRAC P., HRAZDIRA L.: Muskuloskeletálna USG Slovenská sonografia 2001 - Piešťany 6,10.2001 refresh kurz
 • HRAZDIRA L.: Diagnostický ultrazvuk pohybového aparátu s využitím 3D techniky. Bulletin Slovenské spoločnosti pre ultrazvuk v medicíně k příležitosti 4.ročníku konference Slovenská sonografia. s. 54-55
 • HRAZDIRA L.: Možnosti 2D a 3D sonografie v diagnostike ochorení svalov a klbov Pracovný deň k životnímu jubileu MUDr.Petra Ottingera - Piešťany 18. říjen 2002
 • HRAZDIRA L.: 3D ultrasound examination of the shoulder ISMUS 2002 Stratford upon Avon - GB 30.10-2.11.2002 /zvaná přednáška,předsednictví a moderátor kulatého stolu/
 • HRAZDIRA L.: Ultrasound examination in sports injury ISMUS 2002 Stratford upon Avon - GB 30.10-2.11.2002 /zvaná přednáška,předsednictví a moderátor kulatého stolu/
 • HRAZDIRA L.: Novinky v sonografii pohybového aparátu vědecký ortopedický kongres -13-16.2.2003 Lainach Rakousko
 • POPRAC P.,HRAZDIRA L.: Slovenská Sonografia 2003 - Referesh kurz muskuloskeletální ultrasonografie
 • HRAZDIRA L.: Musculoskeletal ultrasonography in sports Medicíně. 5. Evropský kongres sportovní medicíny 10.-14.října 2007.
 • HRAZDIRA L.: Special technigues in MSUS 3D+forced possitions. 5. Evropský kongres sportovní medicíny 10.-14.října 2007.
 • HRAZDIRA L.: Muskuloskeletální 3D. Slovenská Sonografia 2007 – Piešťany 18-20. října.
 • HRAZDIRA L.: Držené polohy při muskuloskeletální ultrasonografii. Slovenská Sonografia 2007 – Piešťany 18-20. října.
 • HRAZDIRA L.: Technické a praktický přistup využití 3D ultrazvuku v ortopedii. Slovenská sonografia 2009 – Piešťany – Slovensko - 22.-24.10.2009
 • HRAZDIRA L.: Metody standardního tapingu. Senec - IV. Kongres futbalovej medicíny na Slovensku 11.-12.12.2009
 • HRAZDIRA L.: Ultrasound evaluation of musculoskeletal tumors - State of art. 10th Congress of ISMUS (International society for Musculoskeletal Ultrasound) kn.abstrakt 17-18
 • HRAZDIRA L.: Echograficky kontrolovaná punkcia v terapii postihnutia svalov a šliach v športe – V.kongres futbalovej mediciny Senec Slovensko 10-11.12.2010

Nahoru ↑

Zahraniční přednášky publikované ve sborníku abstrakt

 • HRAZDIRA L.,ŠÍN A.:Diagnostik der anterolateralen Rotationsinstabilita"t des Sprunggelenkes bei Sportlern mittels Sonographie. In: Abstract-Band, 1.internationales gesamtdeutsches Symposium fu"r Sportorthopa"die in Berlin, 18-21.3.1991 Sportverletzungen und Fehlbelastungsfolgen an der unteren Extremita"t s.26-27
 • HRAZDIRA L.,ŠÍN A.: Diagnostics and treatment of anterolateral instability of the ankle in sporsmen. In Abstract book, VI european congress of sports medicine Budapest 17-20 June,1991 s.45
 • HRAZDIRA L., JANÍČEK P. : Ultrasound diagnostics of the Musculoskeletal Tumours.-4th.Congress of the International Society for Musculoskeletal Sonography (ISMUS -ISDULA) Madrid 1998 HRAZDIRA L. : Ultrasound examination of the ankle. 4th.Congress of the International Society for Musculoskeletal Sonography (ISMUS -ISDULA) Madrid 1998
 • MARTÍNKOVÁ J.,HRAZDIRA L.,MÁŠA R.: Sportovní chondropatické koleno ,Slovenský kongres telovýchovného lekárstva, Dunajská streda 19.21.10.2000,Sb.abstr. s.20
 • HRAZDIRA L.,MIKULEC J.: Spatial Reconstruction in 3D Echographic Examination of the Locomotive Apparatus in Sportsmen Vlaams tijdschrift voor sportgeneeskunde en sportwetenschappen 2003. 24 Nr.95: 56
 • HRAZDIRA L., SKOTAKOVA J., FLORIAN Z.: Shoulder Bandage with distal Traction in Sportsmen with painful Shoulder performing overhead activities Vlaams tijdschrift voor sportgeneeskunde en sportwetenschappen 2003. 24 Nr.95: 96
 • HRAZDIRA L., SKOTAKOVA J.: Ultrasonografické vyšetření v krajině kyčelního kloubu. Abstrakt s.26. XV.Frejkovy dny Brno 14-15.června.
 • HRAZDIRA L.: MSUS - forced Positions of instable joints, přednáška + sb. Abstrakt s.31-32 5.th International Baltic Congress of Sports Medicíně (BASM) 7-8.12.
 • HRAZDIRA L. – Presentation of specific musculoskeletal 3D techniques – 2nd Workshop on Adwanced methods in quality of ultrasound and archiving of ultrasound image sequences and 3D-images 18.9.2010 Vis-Chorvatsko.
 • PILECKI G., HRAZDIRA L., PILECKI Z. – Sonotopogram in Sonosurgery 10th Congress of ISMUS (International society for Musculoskeletal Ultrasound) kn.abstrakt 1 9-20.
 • PILECKI Z., HRAZDIRA L., PILECKI G. – Sonosurgery of Achilles tendon injuries 10th Congress of ISMUS (International society for Musculoskeletal Ultrasound) kn.abstrakt 20.
 • HRAZDIRA L., PILECKI Z., PILECKI G. – Hyaluronic acid –new challenge in ultrasound guided treatment of locomotor’s apparatus 10th Congress of ISMUS (International society for Musculoskeletal Ultrasound) kn.abstrakt 23
 • BERÁNKOVÁ L., TOMÁŠKOVÁ I., HRAZDIRA, L. - Pohybová aktivita kardiakov ako súčasť terciálnej rehabilitácie. In I. Konferencia sestier pracujúcich v kardiológii. 2010.
 • HRAZDIRA L. - Evaluation of medical organization quality – 43nd FIG Artistic gymnastics world championships – Meeting of Natoional Federations Medical Officers and FIG Medical Commission - 24.10. Rotterdam - Holandsko.
 • HRAZDIRA L. - Injuries – Statistics Report Form – 43nd FIG Artistic gymnastics world championships – Meeting of National Federations Medical Officers and FIG Medical Commission - 24.10. Rotterdam - Holandsko.

Nahoru ↑

Tuzemské přednášky-zvané

 • HRAZDIRA L. : Současné možnosti vyšetřování pohybového aparátu ultrazvukem. Praktická ultrasonografie-Olomouc 1996
 • HRAZDIRA L. : Použití Fastum gelu sportovním lékařem v terénu. Přednáškový večer- Co nového v lokální léčbě pohybového aparátu. Brno 1998.
 • HRAZDIRA L. : Souhrnná zpráva z kongresu ISMUS-ISDULA. Schůze Česko-Slovenské společnosti pro muskuloskeletální ultrasonografii .Brno 1999 . /předsednictví/
 • HRAZDIRA L. : Sonografie v ortopedii. Seminář 1. Ortopedické kliniky FN U SV.ANNY v Brně.Brno 1999
 • POST-GRADUATE COURSE ON MUSCULOSKELETAL ULTRASONOGRAPHY
  • HRAZDIRA L.,JANÍČEK P.: Tumors
  • HRAZDIRA L.: Live presentation of Kretztechnik
  • HRAZDIRA L.: Shoulder sonoanatomy
  • HRAZDIRA L.: Knee sonoanatomy
  • HRAZDIRA L. .: Knee
 • HRAZDIRA L.: Ultrazvuk ve vyšetřování sportovců Spolek lékařů - Večer tělovýchovného lékařství, Plzeň 27.9.2000
 • HRAZDIRA L.: Ortopedické aplikace 3D ultrasonografie, Mezioborový seminář radiologické kliniky FN Hradec Králové ,14.12.2000 Hradec Králové
 • HRAZDIRA L.:Současné postavení sportovní medicíny v naší společnosti. Plzeň 23..6.2001 Česko -německé dny ( přednáška +kulatý stůl,)
 • HRAZDIRA L: Sportovní zátěž při poškození pohybového aparátu. Plzeň 22.6.2001 Česko-německé dny
 • HRAZDIRA L.:Ultrazvukové vyšetřování ve sportovní medicíně. Středoevropská konference sportovní medicíny 28.-30.11.2001 Praha Abstrakta s.10 /Předsednictví, člen věd výb./
 • HRAZDIRA L: Taping možnosti využití v rehabilitační praxi. Seminář unie fyzioterapeutů - FN Brno Bohunice 2001
 • HRAZDIRA L.:3D ultrazvukové vyšetřování - možnosti využití v ortopedii. Seminář Ortopedické kliniky FN Motol 12/2001
 • JANÍČEK P., HRAZDIRA L. – Charakteristiky vědecké činnosti a vědy. Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 4, od s.S9-S16,8 s. ISSN 1210-5481. 2010.
 • PILECKI Z., HRAZDIRA L., PILECKI G. - Invasive Ultrasonography in Sport. Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 4, od s.S16 – S20, 5 s. ISSN 1210-5481. 2010.
 • PILECKI Z., HRAZDIRA L., PILECKI G. - Safety in Sports Sonosurgery. Med Sport Boh Slov, Praha : ČSTL, 19, 4, od s.205-208, 4 s. ISSN 1210-5481. 2010.

Nahoru ↑

Tuzemské přednášky publikované ve sborníku abstrakt

 • HRAZDIRA L.- VESELÝ T.: Sonography - An excellent diagnostic method in the so-called "Jumper's Knee". Praktická sonografie, Olomouc 1990, s. 26.,
 • HRAZDIRA L.- ČECHOVSKÝ K.: Současný pohled na problematiku skokanského kolena. Tělesná zátěž u mládeže, 1990, s. 20.
 • HRAZDIRA L.- VESELÝ T.: Feasibility of ultrasound examination applied in the musculosceletal system. Praktická sonografie, 1990, s. 25.
 • HRAZDIRA L.- MÁŠA R.- ČECHOVSKÝ K.: Problematika "skokanského kolena". V.
 • brněnské traumatologické dny, 1991, s. 69.
 • HRAZDIRA L.: Vyšetření pohybového aparátu ultrazvukem. Úvod do ultrazvukové diagnostiky, 1991, s. 94-96.
 • HRAZDIRA L.- VESELÝ T.- ČECHOVSKÝ K.: Sonografie ramene v klinické praxi. Praktická ultrasonografie III, 1992, s. 9.
 • HRAZDIRA L.- ŠÍN A.- ČECHOVSKÝ K.: Problematika nestabilního hlezna u sportovců. Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve, 1992, s. 173-175.
 • PILLICHOVÁ O.- HRAZDIRA L.: Výsledky intenzívní rehabilitace nevhodně léčené fraktury humeru. Pohybová aktivita v terapii, Hradec Králové 1992, s. 9.
 • HRAZDIRA L.: Ultrasonografie v ortopedii a traumatologii ramenního kloubu. In: II. ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. Souhrn přednášek "Ortopedie a traumatologie ramenního kloubu". Hradec Králové, 1993.
 • HRAZDIRA L, DVOŘÁK J.: Image processing v USG vyšetřování pohybového aparátu, Novinky v ortopedii Hradec Králové 1977 Souhrn přednášek str.3
 • HRAZDIRA L., JANÍČEK P.: Současné možnosti echografie v diagnostice nádorů pohybového aparátu, Novinky v ortopedii Hradec Králové 1977 Souhrn přednášek str. 3-4.
 • HRAZDIRA L. : Sportovní ortopedie a traumatologie-současné postavení.
 • Medsport sympozium-sjezd TVL. Hradec Králové 1998 .
 • HRAZDIRA L., MATÍNKOVÁ J., Šín A. :Doléčování úrazů oblasti hlezeného kloubu.
 • Medsport sympozium-sjezd TVL. Hradec Králové 1998 .
 • MARTÍNKOVÁ J., HRAZDIRA L. :Odstranění svalových dysbalacích pažního pletence.
 • Medsport sympozium-sjezd TVL. Hradec Králové 1998 .
 • DVOŘÁK J., HRAZDIRA L., DVOŘÁKOVÁ H, HAJDUCHOVÁ H., MÁCA P. : Využití výpočetní techniky pro přenos a archivaci obrazových dat v ortopedii.
 • IX. Frejkovy dny s mezinárodní účastí. Brno 2000 .
 • HRAZDIRA L., DVOŘÁK J., DVOŘÁKOVÁ H., HAJDUCHOVÁ H., MÁCA P. : Imageprocessing v ortopedické ultrazvukové a rentgenologické diagnostice.
 • IX. Frejkovy dny s mezinárodní účastí. Brno 2000 .
 • ČERNÝ J., JELÍNEK O., HRAZDIRA L., POSTRÁNECKÁ V.: Využití počítačové tomografie a sonografie při bioptických výkonech.
 • HRAZDIRA L.: 3D echografické vyšetřování v ortopedii (přednáška + video ). Sb.abstr. Praktická ultrasonografie VII, Olomouc 14.-15.9.2000, s.15
 • HRAZDIRA L.: 3D ultrasound in orthopedics ,5th Congress of ISMUS Sb.abstr. s.40
 • HRAZDIRA L.: 3D US Reconstruction of the Achilles Tendon, 5th Congress of ISMUS Sb.abstr.s. 50
 • HRAZDIRA L.,ČERNÝ J.,JELÍNEK O.,JANÍČEK P.: Echography and Computer Assisted Tomography in Bioptic Procedures ,5th Congress of ISMUS Sb.abstr.77s.
 • HRAZDIRA L.,DVOŘÁK J.,DVOŘÁKOVÁ H., HAJDUCHOVÁ H., MÁCA P.: Imageprocessing in the ultrasound Diagnosis, 5th Congress of ISMUS Sb.abstr. s.85
 • HRAZDIRA L.: Echografická diagnostika anterolaterální instability hlezna,VI.národní kongres ČSOT, Sb.abstrakt 118
 • HRAZDIRA L.: Historie ultrazvukového vyšetřování pohybového aparátu, Frejkovy dny s mezinárodní účastí 20.-22.6.2002 sb. Abstr. S.51
 • HRAZDIRA L.,MIKULEC J.:Echographic space reconstruction in orthopedics, VII. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii s mezinárodní účastí 23.4.-26.4.2003 Sb.abstr. 78
 • MARTÍNKOVA J., HRAZDIRA L.:Impingement syndrome of shoulder joint, Diagnostics and rehabilitation treatment VII. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii s mezinárodní účastí 23.4.-26.4.2003 Sb.abstr. 80
 • HRAZDIRA L., SKOTÁKOVÁ J., SATRAPA j.: Úskalí a možnosti ultrasonografické diagnostiky nádorů pohybového aparátu (poster, sb. abstrakt). XII.národní kongres ČSOT Praha 15.-17.5.
 • HRAZDIRA L., PILECKI Z., PILECKI G. - Ultrazvukem řízená aplikace hyaluronové kyseliny do měkkých tkání pohybového aparátu u sportovce &nd ash; první zkušenosti Kongres ČSTL –Dny sportovní medicíny –Znojmo 11-12.11 2010.
 • LEPKOVÁ H., HRAZDIRA L. - Výchova ke zdraví a podpora pohybové activity v podmínkách vysoké školy. Kongres ČSTL –Dny sportovní medicíny –Znojmo 11-12.11 201 0.
 • MARTÍNKOVÁ J., HRAZDIRA L. - Svalová zranění – diagnostika,terapie – Moravské ortopedické dny 2010.

Nahoru ↑

Ostatní přednášky

 • HRAZDIRA L.- KRAUS R.- JANEČEK M.: Vznik neurologické komplikace ve vztahu k poloze pacienta při operaci. Brno 1989,
 • HRAZDIRA L.: Možnosti využití ultrazvuku při vyšetřování pohybového aparátu. Praha 1990, s.
 • ŠÍN A.- HRAZDIRA L.: Anterolaterální rotační instabilita hlezna. Den chirurgické kliniky FN Bohunice, 1992.
 • HRAZDIRA L.- ŚÍN A.: Diagnose der anterolateralen Rotationsinstabilit"at des Sprunggelenkes mittels Sonographie (poster). II. Congress of the International Society for the development of ultrasonography in the locomotor apparatus, Erlangen 1992.
 • HRAZDIRA L.- ŠÍN A.: Ultrazvuková diagnostika poranění hlezna. Frejkův den, Brno 1992.
 • HRAZDIRA L.: Long-running injuries. Medicine Workshop / Ultramaratonské symposium, Brno 1992.
 • HRAZDIRA L.: Taping a jeho použití v ortopedii a sportovní medicíně. Seminář IDV pracovníků ve zdravotnictví, KTL FN u sv.Anny, EXPROCO a.s., Brno 1992.
 • MÁŠA R.- HRAZDIRA L.: Entézopatie distálního pólu pately a echografie. 2. schůze Česko - slovenské společnosti pro ultrasonografii pohybového aparátu, Brno 1992.
 • HRAZDIRA L.: Možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti pohybového aparátu. 2. schůze Česko - slovenské společnosti pro ultrasonografii pohybového aparátu, Brno 1992.
 • KOLLER A.- HRAZDIRA L.: Grenzen der Messung des Oberschenkelumfangs als Mass des Kraftvermo"gens eines Sportlers. Innsbruck 1993)
 • HRAZDIRA L.: Ultrasonografie pohybového ústrojí. Brno 1993 ,
 • HRAZDIRA L.: Konsiliární vyšetření pohybového aparátu na Klinice tělovýchovného lékařství v Brně. Praha 1993
 • HRAZDIRA L.- MÁŠA R.: Diskrétní nálezy na rtg pohybového aparátu sportovců. Praha 1993,
 • HRAZDIRA L.: Ultrasonografie ramenního kloubu. Trojanovice 1994,
 • HRAZDIRA L.: Artefakty vyskytující se při USG vyšetření pohybového aparátu. Trojanovice 1994,
 • DVOŘÁK J.- HRAZDIRA L.: Imageprocessing v ortopedické USG diagnostice. Trojanovice 1994,
 • HRAZDIRA L. : Vyšetřování pohybového aparátu v rámci prevence ve sportovní medicíně. Praha 1996
 • HRAZDIRA L., JANÍČEK P. : Vyšetřování nádorů pohybového aparátu ultrazvukem. Schůze Česko-Slovenské společnosti pro muskuloskeletální ultrasonografii .Brno 1999 .
 • HRAZDIRA L. : Současné postavení sportovní medicíny.
 • Den sportovní medicíny. Brno1999
 • HRAZDIRA L.: 3D ultrazvuk v ortopedii, Kongres TVL s mezinárodní účastí Sportovní medicína 2000 ,Třešť přednáška + video +kulatý stůl
 • HRAZDIRA L.: Přínos echografického vyšetření pohybového aparátu pro sportovní traumatologii , 22.Sympozium ortopedické kliniky IPVZ Praha Na Bulovce, 25.11.Praha
 • HRAZDIRA L,. MIKULEC J.: 3D Prostorová analýza při echografickém vyšetřování pohybového aparátu, konference s mezinárodní účastí Praktická ultrasonografie VIII, Olomouc 6.9.2002
 • HRAZDIRA L., JANÍČEK P, ČERNÝ J, JELÍNEK O.: Ultrazvukové vyšetřování nádorů pohybového aparátu Slovenská sonografia Piešťany 2003
 • HRAZDIRA L.,SKOTÁKOVÁ J.:Echografická diagnostika nádorů měkkých tkání. 29.sympozium ortop.kliniky IPVZ PRAHA 16-17.11.2007
 • HRAZDIRA L.: Ultrasonografie muskuloskeletální oblasti. 3.Brněnský sonografický den 1.6.2007.
 • HRAZDIRA L.: Sonografie velkých vazů – patelární vaz a Achillova šlacha. Den sonografických kasuistik – Brno 6.6.2008
 • HRAZDIRA L., SATRAPA J.: Současné možnosti ultrazvukového vyšetřování patelárního vazu a šlachy Achillovy (Current potentialities of the Patelar Ligament and Achilles Tendonultrasonography examinations). Praktická ultrasonografie XI , Olomouc 11.-12.9.2008.
 • HRAZDIRA L., KOTULÁNOVÁ E, SKOTÁKOVÁ J., JANÍČEK P.:Ultrasonografické vyšetřování nádorů pohybového aparátu (Tumors in locomotive organs underultrasonographic investigations). Praktická ultrasonografie XI , Olomouc 11.-12.9.2008.
 • HRAZDIRA L, SATRAPA J.: Patellar and achilles tendons – still challenge for ultrasound exploitation. ISMUS (International Society for Musculoskeletal Ultrasound) 9th Congress Antalya 8-11.10.
 • HRAZDIRA L., JANÍČEK P., KOTULÁNOVÁ E.: Musculoskeletal tumors – philosophy of ultrasound examination. ISMUS (International Society for Musculoskeletal Ultrasound) 9th Congress Antalya 8-11.10.
 • HRAZDIRA L.: Použití přípravku SportVIS ve sportovní medicíně. Dny sportovní medicíny Třešť 7-8.11.
 • HRAZDIRA L.: SportVIS v léčbě distorzí hlezna. III. Beskydské ortopedické dny - výjezdní 30.Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1.LF UK FN na Bulovce Praha – Frýdek Místek 21.-22.11.2008.
 • HRAZDIRA L.: 3D Sonografie pohybového aparátu – state of art. Den sonografických kasuistik – Brno 26.10.2009
 • HRAZDIRA L., SATRAPA J.: 3D Free Hand Scan. VIS - konference technické možnosti ultrasonorafie Chorvatsko - 24.-26.9.2009
 • HRAZDIRA L., BERÁNKOVÁ L.: Patelofemorální poruchy ve sportu – jejich diagnostika a léčba. Den sportovní medicíny – sjezd české společnosti tělovýchovného lékařství Brno 6.-7.11.2009
 • HRAZDIRA L., BERÁNKOVÁ L.: Senec – Problematika hamstringov vo futbale. IV. Kongres futbalovej medicíny na Slovensku 11.-12.12.2009